Chemia

Elwira Jakubowska

O nauczycielu:

Technolog chemiczny z wykształcenia. Od kilkuanstu lat prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne z chemii i przedmiotów pokrewnych. Nauczyciel w szkole podstawowej oraz średniej. Udowadnia, że chemia nie jest taka straszna jak ją malują.

Wykształcenie:

Politechnika Gdańska – kierunek: Technologia Chemiczna

Uniwersytet Gdański – Podyplomowe Studium Pedagogiczne

Politechnika Gdańska – Studium Doktoranckie

Osiągnięcia:

Współautorstwo podręcznika akademickiego „Wybrane układy zdyspergowane. Budowa i właściwości. Ćwiczenia laboratoryjne”, Gdańsk, 2010

Współautorstwo zgłoszenia patentowego nr P389903 pt. „Sposób wytwarzania
emulgatora acylopropylenoglikolowego”

Stypendium naukowe oraz dyplom uznania Wydziału Chemicznego Politechniki
Gdańskiej za bardzo dobre wyniki w nauce.

Poznaj innych nauczycieli: