Chemia

Michał Pająk

O nauczycielu:

Chemik z wykształcenia, dydaktyk z powołania. Trzyletni staż pracy z młodzieżą nadrabia ambicją i kreatywnością. W nauczaniu kieruje się mottem „chemia to najprostszy przedmiot szkolny”.

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – kierunek: Przygotowanie pedagogiczne

Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek: Chemia

Osiągnięcia:

Jest współautorem 7 artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Nagrodzony Stypendium MNiSW w roku akademickim 2014/2015.

Poznaj innych nauczycieli: